Събития с лица свързани с компанията ДИНАМИК ИНВЕСТМЪНТС (ЕИК: 204363225)
Events with persons connected to the company DINAMIK INVESTMANTS (ID: 204363225)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204363225)
Към 2020-02-18 16:45:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:45:51 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-20 09:39:29ИВЕЛИНА ЦАНКОВА КАВУРСКА
IVELINA TSANKOVA KAVURSKA
БЪЛГАРИЯDirector
2016-12-01 16:43:46ДИНАМИК ИНВЕСТМЪНТС
DINAMIK INVESTMANTS
LegalForm
Акционерно дружество
2016-12-01 16:43:46ДИНАМИК ИНВЕСТМЪНТС АД
DINAMIK INVESTMANTS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. „Христо Ботев“ № 28, ет.3
2016-12-01 16:43:46ДИНАМИК ИНВЕСТМЪНТС АД
DINAMIK INVESTMANTS AD
SubjectOfActivity
Разработка на софтуерни продукти, интернет маркетинг и интернет реклама, проектиране, реализация и поддръжка на авангардни информационни технологии, авторски произведения, промишлени образци и други обекти на интелектуалната собственост, инженерингова, маркетингова, лизингова и информационна дейност и услуги, вътрешна и външна търговия, както и други търговски сделки, които не са забранени от закона, извършване на всякакъв вид услуги, които не са забранени от закона
2016-12-01 16:43:46Неделчо Йорданов Спасов
Nedelcho Yordanov Spasov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-12-01 16:43:46Станимир Светославов Василев
Stanimir Svetoslavov Vasilev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-12-01 16:43:46Станимир Светославов Василев
Stanimir Svetoslavov Vasilev
БЪЛГАРИЯDirector
2016-12-01 16:43:46Неделчо Йорданов Спасов
Nedelcho Yordanov Spasov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-12-01 16:43:46Кирил Крумов Михайлов
Kiril Krumov Mihaylov
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ДИНАМИК ИНВЕСТМЪНТС DINAMIK INVESTMANTS (ЕИК: 204363225)
Check other registries about the company ДИНАМИК ИНВЕСТМЪНТС DINAMIK INVESTMANTS (ID: 204363225)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More