Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията РЕНАЛФА (ЕИК: 204399851)
Events with persons connected to the company RENALFA (ID: 204399851)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204399851)
Към 2019-12-12 22:25:53 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 22:25:53 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-01-05 13:55:12РЕНАЛФА
RENALFA
LegalForm
Акционерно дружество
2017-01-05 13:55:12РЕНАЛФА АД
RENALFA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. „Цар Освободител“ 14
2017-01-05 13:55:12РЕНАЛФА АД
RENALFA AD
SubjectOfActivity
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации; Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; Вътрешно- и външнотърговска дейност; Производствена дейност и услуги; Представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; Всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Р България и за която не се изисква предварително разрешение /лицензия/ от държавен или друг орган.
2017-01-05 13:55:12Иво Георгиев Прокопиев
Ivo Georgiev Prokopiev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-01-05 13:55:12Юри Богомилов Катанов
YUri Bogomilov Katanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-01-05 13:55:12Юри Богомилов Катанов
YUri Bogomilov Katanov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-01-05 13:55:12Иван Денчев Ненков
Ivan Denchev Nenkov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-01-05 13:55:12Константин Василев Ненов
Konstantin Vasilev Nenov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-01-05 13:55:12Иво Георгиев Прокопиев
Ivo Georgiev Prokopiev
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата РЕНАЛФА RENALFA (ЕИК: 204399851)
Check other registries about the company РЕНАЛФА RENALFA (ID: 204399851)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate