Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ВИТПРОМ-СН (ЕИК: 204403335)
Events with persons connected to the company VITPROM-SN (ID: 204403335)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204403335)
Към 2019-12-16 09:38:05 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-16 09:38:05 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-01-09 14:15:58ВИТПРОМ-СН
VITPROM-SN
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2017-01-09 14:15:58ВИТПРОМ-СН ООД
VITPROM-SN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Дерманци 5780 ул. ОКОЛОВРЪСТНА 100
2017-01-09 14:15:58ВИТПРОМ-СН ООД
VITPROM-SN OOD
SubjectOfActivity
ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА БЕНТ „КАЛЕТО, р. Вит; НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ при БЕНТ „КАЛЕТО, р.ВИТ и Г.В.Н.С-р.ВИТ В ЗЕМЛИЩЕТОНА с. ДЕРМАНЦИ; ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ НАПОИТЕЛНИ И ОТВОДНИТЕЛНИСИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.ДЕРМАНЦИ; ДОСТАВЯНЕ ИРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ, ОТВЕЖДАНЕ НА ИЗЛИШНИ ВОДИ ОТЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АГРОМЕЛИОРАТИВНИ ИАГРОТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НАЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА с. ДЕРМАНЦИ; РИБОВЪДСТВО ИРАЗВЪЖДАНЕ НА ВОДОПЛАВАЩИ ПТИЦИ; ЛЕТЕН ОТДИХ И ВОДНИ СПОРТОВЕВЪВ ВОДНИЯ БАСЕЙН НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНОТО СЪРЪЖЕНИЕ БЕНТ„КАЛЕТО; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЬМ; ТЪРГОВСКОПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ И СПЕДИЦИОННИСДЕЛКИ; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИУСЛУГИ, ДЕЙНОСТИ И СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ВРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2017-01-09 14:15:58МАРИН ГЕОРГИЕВ ГАВРИЛОВ
MARIN GEORGIEV GAVRILOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-01-09 14:15:58РУМЕН ИВАНОВ ДАКОВ
RUMEN IVANOV DAKOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-01-09 14:15:58МАРИН ГЕОРГИЕВ ГАВРИЛОВ
MARIN GEORGIEV GAVRILOV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-01-09 14:15:58РУМЕН ИВАНОВ ДАКОВ
RUMEN IVANOV DAKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-01-09 14:15:58НИКОЛАЙ МАРИНОВ ГАВРИЛОВ
NIKOLAY MARINOV GAVRILOV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-01-09 14:15:58ИВАН РУМЕНОВ ИВАНОВ
IVAN RUMENOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-01-09 14:15:58МАРИМПЕКС-МГ АГРО ООД
MARIMPEKS-MG AGRO OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2017-01-09 14:15:58АГРО- ИН 2008 ООД
AGRO- IN 2008 OOD
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ВИТПРОМ-СН VITPROM-SN (ЕИК: 204403335)
Check other registries about the company ВИТПРОМ-СН VITPROM-SN (ID: 204403335)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate