Събития с лица свързани с компанията ИВАН-ГАБИ-2017 (ЕИК: 204440487)
Events with persons connected to the company IVAN-GABI-2017 (ID: 204440487)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204440487)
Към 2020-02-18 16:33:05 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:33:05 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-10-03 17:41:32ИВАН-ГАБИ-2017 ЕООД
IVAN-GABI-2017 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца НИКОЛА ЦЕНОВ 80
2017-10-03 17:41:32ИВАН-ГАБИ-2017 ЕООД
IVAN-GABI-2017 EOOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, спедиционна, консигнационна и комисионна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, внос и износ на стоки, посредничество на български и чуждестранни търговци, както и всяка друга дейност незабранена от законодателството на Република България.
2017-10-03 17:41:32ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
IVAN PETKOV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-10-03 17:41:32ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
IVAN PETKOV IVANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-10-03 17:41:32ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
IVAN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
2017-10-03 17:41:32ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
IVAN PETKOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
2017-02-02 17:22:44ИВАН-ГАБИ-2017
IVAN-GABI-2017
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-02-02 17:22:44ИВАН-ГАБИ-2017 ЕООД
IVAN-GABI-2017 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Върбица 3264 ул.Никола Ценов 80
2017-02-02 17:22:44ИВАН-ГАБИ-2017 ЕООД
IVAN-GABI-2017 EOOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, спедиционна, консигнационна и комисионна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, внос и износ на стоки, посредничество на български и чуждестранни търговци, както и всяка друга дейност незабранена от законодателството на Република България.
2017-02-02 17:22:44ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
IVAN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-02-02 17:22:44ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
IVAN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ИВАН-ГАБИ-2017 IVAN-GABI-2017 (ЕИК: 204440487)
Check other registries about the company ИВАН-ГАБИ-2017 IVAN-GABI-2017 (ID: 204440487)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More