Събития с лица свързани с компанията Марвел Фарма (ЕИК: 204484846)
Events with persons connected to the company Marvel Farma (ID: 204484846)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204484846)
Към 2020-01-23 04:42:05 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 04:42:05 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-02 10:06:38Марвел Фарма
Marvel Farma
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2017-03-02 10:06:38Марвел Фарма ООД
Marvel Farma OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Лозенец ул.Борова Гора 2
2017-03-02 10:06:38Марвел Фарма ООД
Marvel Farma OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Лозенец ул.Борова Гора 2
2017-03-02 10:06:38Марвел Фарма ООД
Marvel Farma OOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАНТСКА, ПРОИЗВОДСТВЕНА, МЕНИДЖЪРСКА, НАУЧНО-РАЗВОЙНА И ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ; ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, НОУ-ХАУ И ЛИЦЕНЗИ; ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС АНАЛИЗИ И ПРОГРАМИ; ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ, ТЕХНОЛОГИИ, ОБУРУДВАНЕ И ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ НА ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНАТА, КОЗМЕТИЧНАТА, ВИНАРСКАТА И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ИНДУСТРИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА НАПИТКИ И ПРОДУКТИ HA ВИНАРСКАТА, ФАРМАЦЕВТИЧНАТА, КОЗМЕТИЧНАТА И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; БУТИЛИРАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ, ТРАНСПОРТ И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ИЗКУПУВАНЕ НА ГРОЗДЕ, БИЛКИ И ПЛОДОВЕ ЗА ПРОМИШЛЕНА ПРЕРАБОТКА; РЕКЛАМНИ, ИЗЛОЖБЕНИ, САНАТОРИАЛНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДАЙНОСТИ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2017-03-02 10:06:38Велизар Събев Чаталбашев
Velizar Sabev CHatalbashev
БЪЛГАРИЯManager
2017-03-02 10:06:38Марин Василев Пенков
Marin Vasilev Penkov
БЪЛГАРИЯManager
2017-03-02 10:06:38Велизар Събев Чаталбашев
Velizar Sabev CHatalbashev
БЪЛГАРИЯPartner
2017-03-02 10:06:38Марин Василев Пенков
Marin Vasilev Penkov
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата Марвел Фарма Marvel Farma (ЕИК: 204484846)
Check other registries about the company Марвел Фарма Marvel Farma (ID: 204484846)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More