Събития с лица свързани с компанията ВЕРИТАСЕТС (ЕИК: 204507526)
Events with persons connected to the company VERITASETS (ID: 204507526)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204507526)
Към 2020-01-23 05:46:00 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:46:00 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-16 18:51:30ВЕРИТАСЕТС
VERITASETS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2017-03-16 18:51:30ВЕРИТАСЕТС ООД
VERITASETS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец бул. Джеймс Баучер 51 . .
2017-03-16 18:51:30ВЕРИТАСЕТС ООД
VERITASETS OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец бул. Джеймс Баучер 51 . .
2017-03-16 18:51:30ВЕРИТАСЕТС ООД
VERITASETS OOD
SubjectOfActivity
Извършване на изследователска и развойна дейност и услуги за международна фармацевтична и медицинска индустрия, както и за свързани с тях производства, като други изследователски организации, включващи освен всичко друго подбор и назначаване на изследователи за клинични проучвания, организиране на изследователски семинари, получаване на разрешения от здравните власти и комисиите по етика, стартиране на изследователски проекти, мониторинг на изследователски проекти, извършване на лабораторни изследвания, доставяне на диагностично и терапевтично оборудване, внос на лекарства, лекарствени продукти и медицински изделия за извършване на клинични проучвания, извършване на проверки за осигуряване на качество, възстановяване на данни, изготвяне на анализи и доклади, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от закон.
2017-03-16 18:51:30Симеон Пламенов Георгиев
Simeon Plamenov Georgiev
БЪЛГАРИЯManager
2017-03-16 18:51:30Иван Георгиев Тодоров
Ivan Georgiev Todorov
БЪЛГАРИЯPartner
2017-03-16 18:51:30Симеон Пламенов Георгиев
Simeon Plamenov Georgiev
БЪЛГАРИЯPartner
2017-03-16 18:51:30Валентин Георгиев Тодоров
Valentin Georgiev Todorov
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ВЕРИТАСЕТС VERITASETS (ЕИК: 204507526)
Check other registries about the company ВЕРИТАСЕТС VERITASETS (ID: 204507526)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More