Събития с лица свързани с компанията САМЪР ХАУС 24/7 (ЕИК: 204548730)
Events with persons connected to the company SAMAR HAUS 24/7 (ID: 204548730)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204548730)
Към 2020-02-19 11:42:58 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 11:42:58 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-07 15:11:33САМЪР ХАУС 24/7 ЕООД
SAMAR HAUS 24/7 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 51 Б
2017-11-07 15:11:33ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2017-11-07 15:11:33ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-11-07 15:11:33АНАСТАС КИРИЛОВ МАТЕЕВ
ANASTAS KIRILOV MATEEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2017-11-07 15:11:33ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Buy from: АНАСТАС КИРИЛОВ МАТЕЕВ
2017-04-11 12:42:50САМЪР ХАУС 24/7
SAMAR HAUS 24/7
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-04-11 12:42:50САМЪР ХАУС 24/7 ЕООД
SAMAR HAUS 24/7 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ШИПКА 23
2017-04-11 12:42:50САМЪР ХАУС 24/7 ЕООД
SAMAR HAUS 24/7 EOOD
SubjectOfActivity
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, ИНТЕРНЕТ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ И СЪБИТИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2017-04-11 12:42:50АНАСТАС КИРИЛОВ МАТЕЕВ
ANASTAS KIRILOV MATEEV
БЪЛГАРИЯManager
2017-04-11 12:42:50АНАСТАС КИРИЛОВ МАТЕЕВ
ANASTAS KIRILOV MATEEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата САМЪР ХАУС 24/7 SAMAR HAUS 24/7 (ЕИК: 204548730)
Check other registries about the company САМЪР ХАУС 24/7 SAMAR HAUS 24/7 (ID: 204548730)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More