Събития с лица свързани с компанията ТРИУМ КЛУБ (ЕИК: 204567288)
Events with persons connected to the company TRIUM KLUB (ID: 204567288)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204567288)
Към 2020-02-19 11:06:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 11:06:54 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-04-25 15:30:44ТРИУМ КЛУБ
TRIUM KLUB
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2017-04-25 15:30:44ТРИУМ КЛУБ ЕАД
TRIUM KLUB EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Кромидово 2871 Хигиенна баня
2017-04-25 15:30:44ТРИУМ КЛУБ ЕАД
TRIUM KLUB EAD
SubjectOfActivity
покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресаерски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
2017-04-25 15:30:44Илия Руменов Тошев
Iliya Rumenov Toshev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-04-25 15:30:44Евгения Василева Диканска - Тошева
Evgeniya Vasileva Dikanska - Tosheva
БЪЛГАРИЯDirector
2017-04-25 15:30:44Илия Руменов Тошев
Iliya Rumenov Toshev
БЪЛГАРИЯDirector
2017-04-25 15:30:44Благой Симеонов Русев
Blagoy Simeonov Rusev
БЪЛГАРИЯDirector
2017-04-25 15:30:44„БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС” АД
„BIOVINARNA ORBELUS” AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТРИУМ КЛУБ TRIUM KLUB (ЕИК: 204567288)
Check other registries about the company ТРИУМ КЛУБ TRIUM KLUB (ID: 204567288)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More