Събития с лица свързани с компанията Ню Дженерейшън Пропъртис (ЕИК: 204575452)
Events with persons connected to the company Nyu Dzhenereyshan Propartis (ID: 204575452)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204575452)
Към 2020-01-23 20:18:01 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 20:18:01 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-30 17:07:01Ню Дженерейшън Пропъртис ЕООД
Nyu Dzhenereyshan Propartis EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ,,Младост 4 - Бизнес парк булевард ,,Александър Малинов, сграда ,,The Buisness House
2018-03-30 17:07:01ИВАНКА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
IVANKA ANGELOVA NAYDENOVA
БЪЛГАРИЯManager
2018-03-30 17:07:01Иванка Ангелова Найденова
Ivanka Angelova Naydenova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2018-03-30 17:07:01Иванка Ангелова Найденова
Ivanka Angelova Naydenova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: ММ Глобал ООД
2017-11-20 15:49:34Ню Дженерейшън Пропъртис ЕООД
Nyu Dzhenereyshan Propartis EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Околовръстен път 3
2017-11-20 15:49:34Ню Дженерейшън Пропъртис ЕООД
Nyu Dzhenereyshan Propartis EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Околовръстен път 3
2017-11-01 16:21:00Ню Дженерейшън Пропъртис ЕООД
Nyu Dzhenereyshan Propartis EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Околовръстен път 3
2017-11-01 16:21:00Ню Дженерейшън Пропъртис ЕООД
Nyu Dzhenereyshan Propartis EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Околовръстен път 3
2017-11-01 16:21:00Мая Маринова Христова
Maya Marinova Hristova
БЪЛГАРИЯManager
2017-11-01 16:21:00ММ Глобал ООД
MM Global OOD
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSoleCapitalOwner
2017-11-01 16:21:00ИВАНКА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
IVANKA ANGELOVA NAYDENOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: ММ Глобал ООД
2017-05-02 11:09:14Ню Дженерейшън Пропъртис
Nyu Dzhenereyshan Propartis
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-05-02 11:09:14Ню Дженерейшън Пропъртис ЕООД
Nyu Dzhenereyshan Propartis EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Симеоновско шосе 110Б
2017-05-02 11:09:14Ню Дженерейшън Пропъртис ЕООД
Nyu Dzhenereyshan Propartis EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Студентски град Професор Христо Данов 11
2017-05-02 11:09:14Ню Дженерейшън Пропъртис ЕООД
Nyu Dzhenereyshan Propartis EOOD
SubjectOfActivity
CTPOИTEЛHA И ПPOEKTAHTCKA ДEЙHOCT, ПPEДПPИEMAЧECKA И ИHBECTИЦИOHHA ДEЙHOCT, ИHBECTИTOPCKИ KAЧECTBEH И TEXHИЧECKИ KOHTPOЛ, ИЗBЬPШBAHE HA PEMOHTHИ И ДOBЬPШИTEЛHИ PAБOTИ, ИЗPAБOTBAHE HA ГPAДOУCTPOЙCTBEHИ ПЛAHOBE, ПPOУЧBAHИЯ И PAЗPAБOTKИ, ПPOEKTO-ПPOУЧBATEЛHA И KOHCTPУKTOPCKA ДEЙHOCT, ПOKУПKO-ПPOДAЖБИ И ДPУГИ ПPEXBЬPЛИTEЛHИ CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ПPИДOБИBAHE ПPABO HA COБCTBEHOCT И OГPAHИЧEHИ BEЩHИ ПPABA BЬPXУ HEДBИЖИMИ ИMOTИ, OTДABAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ ПOД HAEM, CTPOИTEЛCTBO, APXИTEKTУPA И ДИЗAЙH, ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B БЬЛГAPИЯ И ЧУЖБИHA, OPГAHИЗИPAHE И ПPEДПEЧATHA ПOДГOTOBKA HA ПEPИOДИЧHИ И HEПEPИOДИЧHИ ИЗДAHИЯ И BЬЗЛAГAHETO ИM ЗA OTПEЧATBAHE HA ДЬPЖABHИ И OБЩECTBEHИ ПEЧATHИЦИ, TЬPГOBИЯ C ПEЧATHИ ПPOИЗBEДEHИЯ И ПPOИЗBEДEHИЯ HA ИЗKУCTBOTO /БEЗ ПAMETHИЦИ HA ИЗKУCTBOTO/, PEKЛAMHA ДEЙHOCT /БEЗ KИHO И ПEЧAT/ И ПPOДУЦEHTCKИ УCЛУГИ, BЬHШHOTЬPГOBCKA И BЬTPEШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT, ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA EДPO И ДPEБHO HA CTOKИ HA TEЖKATA, ЛEKATA И XPAHИTEЛHO-BKУCOBATA ПPOMИШЛEHOCT, CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT И TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ HA ПЬTHИЦИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, CKЛAДOBA ДEЙHOCT, MAPKETИHГOBA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA ПPOMИШЛEHИ И XPAHИTEЛHИ CTOKИ, CEЛCKO-CTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ И TЯXHATA PEAЛИЗAЦИЯ, ДPУГИ ДEЙHOCTИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ ИЗPИЧHO CЬC ЗAKOH.
2017-05-02 11:09:14Иванка Ангелова Найденова
Ivanka Angelova Naydenova
БЪЛГАРИЯManager
2017-05-02 11:09:14Иванка Ангелова Найденова
Ivanka Angelova Naydenova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Ню Дженерейшън Пропъртис Nyu Dzhenereyshan Propartis (ЕИК: 204575452)
Check other registries about the company Ню Дженерейшън Пропъртис Nyu Dzhenereyshan Propartis (ID: 204575452)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More