Събития с лица свързани с компанията АЛЕКСАНДРОВ ГРУП СТРОЙ (ЕИК: 204598522)
Events with persons connected to the company ALEKSANDROV GRUP STROY (ID: 204598522)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204598522)
Към 2020-01-19 10:56:58 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-19 10:56:58 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-14 12:10:15ЩРАБАГ ЕАД
SHTRABAG EAD
Distraint
2017-06-14 12:10:15АЛЕКСАНДРОВ ГРУП СТРОЙ ЕООД
ALEKSANDROV GRUP STROY EOOD
Distraints
2017-06-14 12:10:15КАЛИН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
KALIN ALEKSANDROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯDescription406
2017-05-16 15:08:12АЛЕКСАНДРОВ ГРУП СТРОЙ
ALEKSANDROV GRUP STROY
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-05-16 15:08:12АЛЕКСАНДРОВ ГРУП СТРОЙ ЕООД
ALEKSANDROV GRUP STROY EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 ФОНДОВИ ЖИЛИЩА 206 В
2017-05-16 15:08:12АЛЕКСАНДРОВ ГРУП СТРОЙ ЕООД
ALEKSANDROV GRUP STROY EOOD
SubjectOfActivity
Строителство на сгради и съоръжения, инфраструктурно строителство, Транспортни услуги, спедиционни и превозни сделки, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.
2017-05-16 15:08:12КАЛИН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
KALIN ALEKSANDROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-05-16 15:08:12КАЛИН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
KALIN ALEKSANDROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АЛЕКСАНДРОВ ГРУП СТРОЙ ALEKSANDROV GRUP STROY (ЕИК: 204598522)
Check other registries about the company АЛЕКСАНДРОВ ГРУП СТРОЙ ALEKSANDROV GRUP STROY (ID: 204598522)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More