Събития с лица свързани с компанията Секвоя Резиденс (ЕИК: 204598956)
Events with persons connected to the company Sekvoya Rezidens (ID: 204598956)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204598956)
Към 2020-01-18 00:27:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 00:27:36 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-05-15 11:41:26Секвоя Резиденс
Sekvoya Rezidens
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2017-05-15 11:41:26Секвоя Резиденс ООД
Sekvoya Rezidens OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Пирински проход 61А А
2017-05-15 11:41:26Секвоя Резиденс ООД
Sekvoya Rezidens OOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, АРХИТЕКТУРНИ И ДРУГИ КОНСУЛТАЦИИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА
2017-05-15 11:41:26Пламен Атанасов Танков
Plamen Atanasov Tankov
БЪЛГАРИЯManager
2017-05-15 11:41:26Пламен Атанасов Танков
Plamen Atanasov Tankov
БЪЛГАРИЯPartner
2017-05-15 11:41:26Владимир Петров Ночев
Vladimir Petrov Nochev
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата Секвоя Резиденс Sekvoya Rezidens (ЕИК: 204598956)
Check other registries about the company Секвоя Резиденс Sekvoya Rezidens (ID: 204598956)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More