Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията Пътища Инвест 2017 (ЕИК: 204661104)
Events with persons connected to the company Patishta Invest 2017 (ID: 204661104)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204661104)
Към 2019-12-06 18:47:50 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-06 18:47:50 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-23 11:16:46Пътища Инвест 2017 ЕООД
Patishta Invest 2017 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. Дунав 76
2017-06-28 00:15:50Пътища Инвест 2017
Patishta Invest 2017
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-06-28 00:15:50Пътища Инвест 2017 ЕООД
Patishta Invest 2017 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. Цар Борис III Обединител 37
2017-06-28 00:15:50Пътища Инвест 2017 ЕООД
Patishta Invest 2017 EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; TЪPГOBCKO ПPEДCTABTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПPEBOЗHИ CДEЛKИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; KOMИCИOHHИ И CПEДИЦИOHHИ CДEЛKИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; CTOKOB KOHTPOЛ; CTPOИTEЛHA ДEЙHOCT И УCЛУГИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКО, ПЪТНО И ВИК СТРОИТЕЛСТВО; БЛAГOУCTPOЙCTBEHИ УCЛУГИ; ПPOEKTAHTCKИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ УCЛУГИ; СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; ИЗГPAЖДAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA CИCTEMИ И CЪOPЪЖEHИЯ ЗA ДOБИB HA ИHEPTHИ MATEPИЛAИ /ЧЛ. 46 OT ЗAKOHA ЗA BOДИTE/; TЬPCEHE, ПPOУЧBAHE И ДOБИB HA ПOДЗEMHИ БOГATCTBA /ЧЛ.1 OT ЗAKOHA ЗA ПOДЗEMHИTE БOГATCTBA/ ИЗKOПHO-ЗEMHИ УCЛУГИ; БИTOBИ УCЛУГИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ИЗДЕЛИЯ ОТ БЕТОН, БЕТОНОВИ СМЕСИ И ЦИМЕНТОВИ РАЗТВОРИ; АСФАЛТО – БЕТОН, ЛИЗИНГОВИ ОПЕРАЦИИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2017-06-28 00:15:50МАРГАРИТА ИВАНОВА ПОПИВАНОВА
MARGARITA IVANOVA POPIVANOVA
БЪЛГАРИЯManager
2017-06-28 00:15:50ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД
PATISHTA PLOVDIV AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Пътища Инвест 2017 Patishta Invest 2017 (ЕИК: 204661104)
Check other registries about the company Пътища Инвест 2017 Patishta Invest 2017 (ID: 204661104)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate