Събития с лица свързани с компанията ЕМ АСИСТАНС (ЕИК: 204669898)
Events with persons connected to the company EM ASISTANS (ID: 204669898)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204669898)
Към 2020-02-18 15:12:09 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:12:09 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-09 11:51:32ЕМ АСИСТАНС ООД
EM ASISTANS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 БУЛ.ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ 111
2018-02-09 11:51:32ЕМ АСИСТАНС ООД
EM ASISTANS OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 бул. Евлоги и Христо Георгиеви 111
2017-07-13 17:26:49ЕМ АСИСТАНС
EM ASISTANS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2017-07-13 17:26:49ПЕТЪР ДЕНЧЕВ ЗНЕПОЛСКИ
PETAR DENCHEV ZNEPOLSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2017-07-13 17:26:49МАРЕТА МИКЕЛЕ КАСКАВИЛЛА
MARETA MIKELE KASKAVILLA
БЪЛГАРИЯPartner
2017-07-13 17:26:49ПЕТЪР ДЕНЧЕВ ЗНЕПОЛСКИ
PETAR DENCHEV ZNEPOLSKI
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-07-13 17:26:49ПЕТЪР ДЕНЧЕВ ЗНЕПОЛСКИ
PETAR DENCHEV ZNEPOLSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: МАРЕТА МИКЕЛЕ КАСКАВИЛЛА
2017-07-13 17:26:49МАРЕТА МИКЕЛЕ КАСКАВИЛЛА
MARETA MIKELE KASKAVILLA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: ПЕТЪР ДЕНЧЕВ ЗНЕПОЛСКИ
2017-07-05 10:11:39ЕМ АСИСТАНС
EM ASISTANS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-07-05 10:11:39ЕМ АСИСТАНС ЕООД
EM ASISTANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 УЛ.САН СТЕФАНО 17
2017-07-05 10:11:39ЕМ АСИСТАНС ЕООД
EM ASISTANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Сан Стефано 17
2017-07-05 10:11:39ЕМ АСИСТАНС ЕООД
EM ASISTANS EOOD
SubjectOfActivity
Придобиване, разпореждане, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна и лизингова дейност, консултантска дейност, представителство и съдействие на застраховани физически или юридически лица или увредени лица пред застрахователни дружества в страната и в чужбина, пред Гаранционен фонд и пред Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, във връзка с разглеждане на претенции и изплащане на застрахователни обезщетения, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, при условие, че ако се изисква регистрация, разрешение или лицензия по отношение на някоя дейност, такава дейност ще се извършва след получаването на такава регистрация, разрешение или лицензия при условията, предвидени в закона.
2017-07-05 10:11:39МАРЕТА МИКЕЛЕ КАСКАВИЛЛА
MARETA MIKELE KASKAVILLA
БЪЛГАРИЯManager
2017-07-05 10:11:39ПЕТЪР ДЕНЧЕВ ЗНЕПОЛСКИ
PETAR DENCHEV ZNEPOLSKI
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕМ АСИСТАНС EM ASISTANS (ЕИК: 204669898)
Check other registries about the company ЕМ АСИСТАНС EM ASISTANS (ID: 204669898)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More