Събития с лица свързани с компанията ВАБО ИНТЕРНАЛ (ЕИК: 204682034)
Events with persons connected to the company VABO INTERNAL (ID: 204682034)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204682034)
Към 2020-01-23 01:22:31 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 01:22:31 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-13 16:02:04ВАБО ИНТЕРНАЛ
VABO INTERNAL
LegalForm
Акционерно дружество
2017-07-13 16:02:04ВАБО ИНТЕРНАЛ АД
VABO INTERNAL AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Московска 43
2017-07-13 16:02:04ВАБО ИНТЕРНАЛ АД
VABO INTERNAL AD
SubjectOfActivity
TЪPГOBCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, УЧACTИE B ДPУГИ TЪPГOBCKИ ДPУЖECTBA, KOMИCИOHEPCKA ДEЙHOCT, MAPKETИHГ И MEHИДЖMЪHT, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA ИЗPИЧHO CЪC ЗAKOH.
2017-07-13 16:02:04ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-07-13 16:02:04ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ
VASIL KRUMOV BOZHKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2017-07-13 16:02:04ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2017-07-13 16:02:04МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ
MIROSLAV ALEKSANDROV ILIEV
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ВАБО ИНТЕРНАЛ VABO INTERNAL (ЕИК: 204682034)
Check other registries about the company ВАБО ИНТЕРНАЛ VABO INTERNAL (ID: 204682034)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More