Събития с лица свързани с компанията ИВЕЛИЯ РИЗОРТ (ЕИК: 204705732)
Events with persons connected to the company IVELIYA RIZORT (ID: 204705732)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204705732)
Към 2020-02-29 03:40:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 03:40:36 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-17 18:08:39ИВЕЛИЯ РИЗОРТ
IVELIYA RIZORT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2018-01-17 18:08:39АНЕЛИЯ БИСЕРОВА УЗУНОВА
ANELIYA BISEROVA UZUNOVA
БЪЛГАРИЯManager
2018-01-17 18:08:39НАЗИЛЕ ИБРАИМ ХАСАНОВА
NAZILE IBRAIM HASANOVA
БЪЛГАРИЯManager
2018-01-17 18:08:39АНЕЛИЯ БИСЕРОВА УЗУНОВА
ANELIYA BISEROVA UZUNOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2018-01-17 18:08:39НАЗИЛЕ ИБРАИМ ХАСАНОВА
NAZILE IBRAIM HASANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2018-01-17 18:08:39БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ
BISER KRASIMIROV UZUNOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2018-01-17 18:08:39БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ
BISER KRASIMIROV UZUNOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3800 Sell to: АНЕЛИЯ БИСЕРОВА УЗУНОВА
2018-01-17 18:08:39АНЕЛИЯ БИСЕРОВА УЗУНОВА
ANELIYA BISEROVA UZUNOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3800 Buy from: БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ
2018-01-17 18:08:39БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ
BISER KRASIMIROV UZUNOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1200 Sell to: НАЗИЛЕ ИБРАИМ ХАСАНОВА
2018-01-17 18:08:39НАЗИЛЕ ИБРАИМ ХАСАНОВА
NAZILE IBRAIM HASANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1200 Buy from: БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ
2017-08-01 11:47:36ИВЕЛИЯ РИЗОРТ
IVELIYA RIZORT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-08-01 11:47:36ИВЕЛИЯ РИЗОРТ ЕООД
IVELIYA RIZORT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Дъбница 2940 ул. Първа 1
2017-08-01 11:47:36ИВЕЛИЯ РИЗОРТ ЕООД
IVELIYA RIZORT EOOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, лицензионни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; внос и износ на стоки; проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; както и всички останали дейности, не забранени изрично от закона, а когато има разрешителен/лицензионен режим - след съответно разрешение или лиценз
2017-08-01 11:47:36БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ
BISER KRASIMIROV UZUNOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-08-01 11:47:36БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ
BISER KRASIMIROV UZUNOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ИВЕЛИЯ РИЗОРТ IVELIYA RIZORT (ЕИК: 204705732)
Check other registries about the company ИВЕЛИЯ РИЗОРТ IVELIYA RIZORT (ID: 204705732)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More