Събития с лица свързани с компанията ВАРКАСО (ЕИК: 204747934)
Events with persons connected to the company VARKASO (ID: 204747934)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204747934)
Към 2020-02-18 18:12:50 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:12:50 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-03 13:37:37ВАРКАСО
VARKASO
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2018-04-03 13:37:37“БЛЕК САЙАН” ЕООД
“BLEK SAYAN” EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2018-04-03 13:37:37„ВЕЛТИКО ВЕНЧЪРС ЛИМИТЕД”
„VELTIKO VENCHARS LIMITED”
ВЕЛИКОБРИТАНИЯPartner
2018-04-03 13:37:37“БЛЕК САЙАН” ЕООД
“BLEK SAYAN” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2018-04-03 13:37:37“БЛЕК САЙАН” ЕООД
“BLEK SAYAN” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2550 Sell to: „ВЕЛТИКО ВЕНЧЪРС ЛИМИТЕД”
2018-02-07 15:11:40Йоахим Калхер
Yoahim Kalher
ГЕРМАНИЯManager
2018-02-07 15:11:40“БЛЕК САЙАН” ЕООД
“BLEK SAYAN” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2018-02-07 15:11:40Уве Карстен Ленхоф
Uve Karsten Lenhof
ГЕРМАНИЯShareTransfer
5000 Sell to: “БЛЕК САЙАН” ЕООД
2018-02-07 15:11:40“БЛЕК САЙАН” ЕООД
“BLEK SAYAN” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Уве Карстен Ленхоф
2017-09-01 13:28:56ВАРКАСО
VARKASO
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-09-01 13:28:56ВАРКАСО ЕООД
VARKASO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 бул. „Цар Освободител“ 21
2017-09-01 13:28:56ВАРКАСО ЕООД
VARKASO EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. Цар Борис III 81 B
2017-09-01 13:28:56ВАРКАСО ЕООД
VARKASO EOOD
SubjectOfActivity
Услуги по събиране на дългове, осигуряване на финансова информация и анализи, кoнсултантски и маркетингови услуги за международни пазари, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност; покупко – продажба на стоки на едро и дребно, посредничество, рекламна дейност, бизнес консултиране, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
2017-09-01 13:28:56Уве Карстен Ленхоф
Uve Karsten Lenhof
ГЕРМАНИЯManager
2017-09-01 13:28:56Уве Карстен Ленхоф
Uve Karsten Lenhof
ГЕРМАНИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ВАРКАСО VARKASO (ЕИК: 204747934)
Check other registries about the company ВАРКАСО VARKASO (ID: 204747934)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More