Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията Екуити Инвест - 1 (ЕИК: 204750154)
Events with persons connected to the company Ekuiti Invest - 1 (ID: 204750154)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204750154)
Към 2019-12-12 20:55:33 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 20:55:33 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-09-19 15:50:29Екуити Инвест - 1 АД
Ekuiti Invest - 1 AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ИНДУСТРИАЛЕН ,АДМ.СГРАДА БИСЕР ОЛИВА ОФИС 8 0 0 0
2017-08-21 18:52:26Екуити Инвест - 1
Ekuiti Invest - 1
LegalForm
Акционерно дружество
2017-08-21 18:52:26Екуити Инвест - 1 АД
Ekuiti Invest - 1 AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Индустриален
2017-08-21 18:52:26Екуити Инвест - 1 АД
Ekuiti Invest - 1 AD
SubjectOfActivity
Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации;придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, незабранена от законите на Република България, като дейностите, за които се изисква предварително разрешение (лиценз) от държавен орган, ще бъдат извършвани след надлежното получаване на съответното разрешение.
2017-08-21 18:52:26Лука Ангелов Ангелов
Luka Angelov Angelov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-08-21 18:52:26Ангел Иванов Ангелов
Angel Ivanov Angelov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-08-21 18:52:26Ваня Петкова Ангелова
Vanya Petkova Angelova
БЪЛГАРИЯDirector
2017-08-21 18:52:26Сидрит Лоя
Sidrit Loya
АЛБАНИЯDirector
2017-08-21 18:52:26Лука Ангелов Ангелов
Luka Angelov Angelov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-08-21 18:52:26БИСЕР ОЛИВА - 98
BISER OLIVA - 98
TransformingCompany
2017-08-21 18:52:26Екуити Инвест - 1
Ekuiti Invest - 1
Successor703

Проверки в други регистри за фирмата Екуити Инвест - 1 Ekuiti Invest - 1 (ЕИК: 204750154)
Check other registries about the company Екуити Инвест - 1 Ekuiti Invest - 1 (ID: 204750154)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate