Събития с лица свързани с компанията Н2О БГ (ЕИК: 204967567)
Events with persons connected to the company N2O BG (ID: 204967567)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204967567)
Към 2020-01-23 03:19:06 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 03:19:06 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-25 10:44:36Н2О БГ
N2O BG
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2018-01-25 10:44:36Н2О БГ ЕООД
N2O BG EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Георги Бенковски 14
2018-01-25 10:44:36Н2О БГ ЕООД
N2O BG EOOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА ЛИЦА ИЛИ НА МЕСТНИ ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА В СТРАНАТА ИЛИ В ЧУЖБИНА; ПРОУЧВАНИЯ И ПАЗАРНО ИЗСЛЕДВАНЕ; ПОКУПКА, ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, ПРОДУКТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ТИП И НА УСЛУГИ; УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВА, КАКТО В СТРАНАТА, ТАКА И В ЧУЖБИНА; КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ И ЛИЦЕНЗИОННИ РЕЖИМИ.
2018-01-25 10:44:36Зойка Василева Табакова
Zoyka Vasileva Tabakova
БЪЛГАРИЯManager
2018-01-25 10:44:36Зойка Василева Табакова
Zoyka Vasileva Tabakova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Н2О БГ N2O BG (ЕИК: 204967567)
Check other registries about the company Н2О БГ N2O BG (ID: 204967567)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More