Събития с лица свързани с компанията БИЕЙЕКС (ЕИК: 205021071)
Events with persons connected to the company BIEYEKS (ID: 205021071)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 205021071)
Към 2020-08-08 06:42:40 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-08-08 06:42:40 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-26 11:29:58БИЕЙЕКС
BIEYEKS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2018-02-26 11:29:58БИЕЙЕКС ЕООД
BIEYEKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Гео Милев Шипченски проход 1
2018-02-26 11:29:58БИЕЙЕКС ЕООД
BIEYEKS EOOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултанска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.
2018-02-26 11:29:58Илия Симеонков Николов
Iliya Simeonkov Nikolov
БЪЛГАРИЯManager
2018-02-26 11:29:58Илия Симеонков Николов
Iliya Simeonkov Nikolov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БИЕЙЕКС BIEYEKS (ЕИК: 205021071)
Check other registries about the company БИЕЙЕКС BIEYEKS (ID: 205021071)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More