Събития с лица свързани с компанията ПАРК ЛЕЙН ДИВЕЛЪПМЪНТС (ЕИК: 205022515)
Events with persons connected to the company PARK LEYN DIVELAPMANTS (ID: 205022515)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 205022515)
Към 2020-06-04 21:37:35 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:37:35 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-23 12:24:47ПАРК ЛЕЙН ДИВЕЛЪПМЪНТС
PARK LEYN DIVELAPMANTS
LegalForm
Акционерно дружество
2018-02-23 12:24:47ПАРК ЛЕЙН ДИВЕЛЪПМЪНТС АД
PARK LEYN DIVELAPMANTS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Александър I 4
2018-02-23 12:24:47ПАРК ЛЕЙН ДИВЕЛЪПМЪНТС АД
PARK LEYN DIVELAPMANTS AD
SubjectOfActivity
пoкупка, развитие, изграждане и строителство, отдаване под наем, пропърти и асет мениджмънт на собствени високо качествени и устойчиви инвестиционни недвижими имоти, генериращи доход: офисни, търговски, логистични сгради и/или сгради със смесено предназначение, както и всяка друга дейност, незабранена от закона
2018-02-23 12:24:47Христо Теодоров Илиев
Hristo Teodorov Iliev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-23 12:24:47Таня Колева Косева-Бошова
Tanya Koleva Koseva-Boshova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-23 12:24:47Таня Колева Косева-Бошова
Tanya Koleva Koseva-Boshova
БЪЛГАРИЯDirector
2018-02-23 12:24:47Сергей Видолов Койнов
Sergey Vidolov Koynov
БЪЛГАРИЯDirector
2018-02-23 12:24:47Мартин Венков Воев
Martin Venkov Voev
БЪЛГАРИЯDirector
2018-02-23 12:24:47Христо Теодоров Илиев
Hristo Teodorov Iliev
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ПАРК ЛЕЙН ДИВЕЛЪПМЪНТС PARK LEYN DIVELAPMANTS (ЕИК: 205022515)
Check other registries about the company ПАРК ЛЕЙН ДИВЕЛЪПМЪНТС PARK LEYN DIVELAPMANTS (ID: 205022515)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More