2 Компании свързани с лицето ЛЕОНИД ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to LEONID DIMITROV GRIGOROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130437398ВБЛ ООД
VBL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202430757ЕВРО ЕКОМАТ К
EVRO EKOMAT K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЛЕОНИД ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
Check other registries about the person LEONID DIMITROV GRIGOROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More