4 Компании свързани с лицето АНТОН ПЕТРОВ НОЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to ANTON PETROV NOCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
040355297ИННОВА ООД
INNOVA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200122077ГОРСКА ЗВЕЗДА ООД
GORSKA ZVEZDA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200729255Лоджистик Инн АД
Lodzhistik Inn AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825392392ИНЛАЙТ ООД
INLAYT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More