4 Компании свързани с лицето Тихомир Димитров Семерджиев (виж второ ниво)
Companies connected to Tihomir Dimitrov Semerdzhiev

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200621169КРЕСТ КОМ САКАР ЕООД
KREST KOM SAKAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200800599ГОУСТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
GOUST MENIDZHMANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201410118МАККС ГРУП ООД
MAKKS GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204538977ТИ ЕНД ДИ АГРО ЕООД
TI END DI AGRO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Тихомир Димитров Семерджиев
Check other registries about the person Tihomir Dimitrov Semerdzhiev

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More