1 Компании свързани с лицето ВЕНЕЛИН ИВАНОВ МИТЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to VENELIN IVANOV MITEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200930824ЕНЕРДЖИ ФОТОВОЛТ СИСТЕМС ООД
ENERDZHI FOTOVOLT SISTEMS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЕНЕЛИН ИВАНОВ МИТЕВ
Check other registries about the person VENELIN IVANOV MITEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Лице със съвпадащи три имена е оповестено от КомДос с установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More