3 Компании свързани с лицето МИРОСЛАВ ГРИГОРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to MIROSLAV GRIGOROV DERMENDZHIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
112050325МИБЕЛА ООД
MIBELA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
119030898ВИНИ АД
VINI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131151407ВИНИКОМЕРС ЕАД
VINIKOMERS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МИРОСЛАВ ГРИГОРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
Check other registries about the person MIROSLAV GRIGOROV DERMENDZHIEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More