3 Компании свързани с лицето МАРИО АДРИАН ТОДОРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to MARIO ADRIAN TODOROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
203602811ТРОЯН БИЛД ООД
TROYAN BILD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203863722ВТА СЕКЮРИТИ СЕВЕР ООД
VTA SEKYURITI SEVER OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205088294ЕКО ИНВЕСТ СЕВЕР ООД
EKO INVEST SEVER OOD

Публични фондове Public money
  • 170 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More