Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  7 Компании свързани с лицето БОРЯНА СТЕФАНОВА ШЕХТОВА (виж второ ниво)
  Companies connected to BORYANA STEFANOVA SHEHTOVA

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  131527197АКАУНТ ФАКТОР ЕООД
  AKAUNT FAKTOR EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200508627АГЕНЦИЯ ДИА ЕООД
  AGENTSIYA DIA EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201681030ЛЕНДМАРК 11 ЕООД
  LENDMARK 11 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201707494Марково Тепе Мол ЕООД
  Markovo Tepe Mol EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203186715ПРО ДИАЛ ЕООД
  PRO DIAL EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  204282645БЪЛГАРИЯ БИЛДИНГ ЕООД
  BALGARIYA BILDING EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  204627970ЛЮЛИН ПРОПЪРТИ ЕООД
  LYULIN PROPARTI EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето БОРЯНА СТЕФАНОВА ШЕХТОВА
  Check other registries about the person BORYANA STEFANOVA SHEHTOVA

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More