Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  10 Компании свързани с лицето ЛЮБОМИР АНТОНОВ КАРИМАНСКИ (виж второ ниво)
  Companies connected to LYUBOMIR ANTONOV KARIMANSKI

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  121132351БЪЛГЕРИЪН КЕПИТЪЛ РИСЪРЧ ООД
  BALGERIAN KEPITAL RISARCH OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  121414945РОНКАЛИ ЕАД
  RONKALI EAD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  130786407ТРАНСКАРТ АД
  TRANSKART AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  131456387СИТКОМ ООД
  SITKOM OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175083616КАЛИГУЛА ООД
  KALIGULA OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200237769СОККРАТ ЕАД
  SOKKRAT EAD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201083392НекстДжен Консултинг ООД
  NekstDzhen Konsulting OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202750351ЮН КАМП ООД
  YUN KAMP OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202996560ЕЛ ЕР ДЖИ ЕДВЪРТАЙЗИНГ ООД
  EL ER DZHI EDVARTAYZING OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  831663282ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
  TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD

  Публични фондове Public money
  • 17 559 295,53 лв. от 21 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето ЛЮБОМИР АНТОНОВ КАРИМАНСКИ
  Check other registries about the person LYUBOMIR ANTONOV KARIMANSKI

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More