3 Компании свързани с лицето МАРИЯ ЙОРДАНОВА БИНЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to MARIYA YORDANOVA BINEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121365672БУЛ ТРЕДИНГ АД
BUL TREDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121468423ЕР СИСТЕМ ХОЛДИНГ АД
ER SISTEM HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130418818БУЛРЕЙ ЕООД
BULREY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАРИЯ ЙОРДАНОВА БИНЕВА
Check other registries about the person MARIYA YORDANOVA BINEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More