3 Компании свързани с лицето Георги Александров Алексиев (виж второ ниво)
Companies connected to Georgi Aleksandrov Aleksiev

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121905922КАЛДЕРРА ЕООД
KALDERRA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175310747ДОКБГ ООД
DOKBG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201627036ГЕТИКС ООД
GETIKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Георги Александров Алексиев
Check other registries about the person Georgi Aleksandrov Aleksiev

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More