3 Компании свързани с лицето ВАНЯ ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to VANYA PETROVA NAYDENOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
105580106ИВАНА 8106 ЕООД
IVANA 8106 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201417397ВЛ ОЙЛ ЕООД
VL OYL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 130 950,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през окт.15)
202146543В ЕНД В 28-12 ЕООД
V END V 28-12 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВАНЯ ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА
Check other registries about the person VANYA PETROVA NAYDENOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More