4 Компании свързани с лицето БЛАГОЙ СИМЕОНОВ РУСЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to BLAGOY SIMEONOV RUSEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
040460825НАК ООД
NAK OOD

Публични фондове Public money
  • 1 038 784,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130311710БИОАГРОФУДС 2000 ООД
BIOAGROFUDS 2000 OOD

Публични фондове Public money
  • 1 271 656,35 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203813242БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС АД
BIOVINARNA ORBELUS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204567288ТРИУМ КЛУБ ЕАД
TRIUM KLUB EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More