5 Компании свързани с лицето ЖИВКО СТОЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ZHIVKO STOYANOV ZHELYAZKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115148205ЛА ФОРТУНА ООД
LA FORTUNA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115532914РЕТУР ООД
RETUR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130449564ИНТЕЛ 2001 ЕООД
INTEL 2001 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200933261ХЕЙЛО ООД
HEYLO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825021451ГЕМИНИ СЕКЮРИТИС ООД
GEMINI SEKYURITIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЖИВКО СТОЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
Check other registries about the person ZHIVKO STOYANOV ZHELYAZKOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More