6 Компании свързани с лицето Илиян Николов Колев (виж второ ниво)
Companies connected to Iliyan Nikolov Kolev

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
112603651КЕРИКО ООД
KERIKO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115315743ИЛИЯН КОЛЕВ ЕТ
ILIYAN KOLEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130836753КЕРИКОМ ЕООД
KERIKOM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200586704СОЛАРКО ЕООД
SOLARKO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201086221КАТРИН МЮЗИК ЕООД
KATRIN MYUZIK EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201568940МИХАЙЛОВ 1934 ЕООД
MIHAYLOV 1934 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More