4 Компании свързани с лицето ВЕСЕЛИН СЛАВОВ ГРОЗЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to VESELIN SLAVOV GROZEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
124503993ГДП - 2631 ООД
GDP - 2631 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201156958Б ИНВЕСТ ЕАД
B INVEST EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204192062Ваивест ООД
Vaivest OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
813192633КООПЕРАЦИЯ ПРОСТОР-2000 К
KOOPERATSIYA PROSTOR-2000 K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More