2 Компании свързани с лицето РАЛИЦА СТОЙКОВА МИХАЙЛОВА (виж второ ниво)
Companies connected to RALITSA STOYKOVA MIHAYLOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175033677АКАДЕМИКА-СПОРТ ЕАД
AKADEMIKA-SPORT EAD

Публични фондове Public money
  • 564 920,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201745141Академика 2011 ЕАД
Akademika 2011 EAD

Публични фондове Public money
  • 1 575 135,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РАЛИЦА СТОЙКОВА МИХАЙЛОВА
Check other registries about the person RALITSA STOYKOVA MIHAYLOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More