2 Компании свързани с лицето Димитър Кирилов Димитров (виж второ ниво)
Companies connected to Dimitar Kirilov Dimitrov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
108688838АКАДЕМИЯ 2007 FOUND
AKADEMIYA 2007 FOUND

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
176118326РАЗВЪДНА ОРГАНИЗАЦИЯ МУТОН ШАРОЛЕ БЪЛГАРИЯ ASSOC
RAZVADNA ORGANIZATSIYA MUTON SHAROLE BALGARIYA ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Димитър Кирилов Димитров
Check other registries about the person Dimitar Kirilov Dimitrov

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More