10 Компании свързани с лицето ИРЕНА СЛАВЧЕВА АВРАМОВА (виж второ ниво)
Companies connected to IRENA SLAVCHEVA AVRAMOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
114619049РУНИТО - 2004 ЕООД
RUNITO - 2004 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
114689784АГРОПРОДЪКТС КОМЕРС ЕООД
AGROPRODAKTS KOMERS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115830202ЕКОЛА ЕООД
EKOLA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160023613ЕС ДЖИ ПРОПЪРТИЗ ЕООД
ES DZHI PROPARTIZ EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160065765ГАЛАРДО ООД
GALARDO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160101880КЛИМА - ЕКСПЕРТ ЕООД
KLIMA - EKSPERT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200445956ДИВА ДЖОБ ЕООД
DIVA DZHOB EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 87 381,12 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 31.авг.15)
201140377ОРГАНА ООД
ORGANA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201142104ТЕХНО БИЛД ПЛОВДИВ ООД
TEHNO BILD PLOVDIV OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201965988ГАЛЛИТА ЕООД
GALLITA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИРЕНА СЛАВЧЕВА АВРАМОВА
Check other registries about the person IRENA SLAVCHEVA AVRAMOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More