2 Компании свързани с лицето МАРИЯ РАДУЛОВА КОСТАДИНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to MARIYA RADULOVA KOSTADINOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121660202ПОЛАРИС-2000 ООД
POLARIS-2000 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131248678КООПЕРАЦИЯ СОФИЯ 04 К
KOOPERATSIYA SOFIYA 04 K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАРИЯ РАДУЛОВА КОСТАДИНОВА
Check other registries about the person MARIYA RADULOVA KOSTADINOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More