2 Компании свързани с лицето Александър Духомиров Минев (виж второ ниво)
Companies connected to Aleksandar Duhomirov Minev

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121468423ЕР СИСТЕМ ХОЛДИНГ АД
ER SISTEM HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121565235Българската федерация по таекуон-до стил ВТФ ASSOC
Balgarskata federatsiya po taekuon-do stil VTF ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Александър Духомиров Минев
Check other registries about the person Aleksandar Duhomirov Minev

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More