12 Компании свързани с лицето МИНЧО ИВАНОВ ДРАГОМАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to MINCHO IVANOV DRAGOMANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103090331ПЕРИНЕЯ ООД
PERINEYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103617666ЕВРОДИЗАЙН ЕООД
EVRODIZAYN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124716710ПЕРИНЕЯ - БАЛЧИК ООД
PERINEYA - BALCHIK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130488492ВИ ЕНД ПИ ЕНЕРДЖИ ЕООД
VI END PI ENERDZHI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131101297ВЕЦ ИНЖЕНЕРИНГ АД
VETS INZHENERING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131445476ЕКОЕНЕРЖИ БГ ООД
EKOENERZHI BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175360764ПАУЪР УИНД ЕНЕРДЖИ ООД
PAUAR UIND ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200052771КЮ БИ ОИЛС ЕООД
KYU BI OILS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202124397АЙ ЕМ КЕЙ ООД
AY EM KEY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202581271ЕМ ДИ ЛИДЕРС ООД
EM DI LIDERS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203389295Спец Тим ООД
Spets Tim OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204300844ДИЗАЙН И СТРОИТЕЛСТВО ООД
DIZAYN I STROITELSTVO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МИНЧО ИВАНОВ ДРАГОМАНОВ
Check other registries about the person MINCHO IVANOV DRAGOMANOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More