9 Компании свързани с лицето МАРИАНА ПЕТРОВА КОЦЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to MARIANA PETROVA KOTSEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
120614277ДЕВИН-ПАРТНЕРС-07 ООД
DEVIN-PARTNERS-07 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120615660СТРИМОН ООД
STRIMON OOD

Публични фондове Public money
 • 103 894,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175133503ТАНИТАФАРМ ООД
TANITAFARM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175166827ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК ЕООД
GLOBAL LOGISTIK EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200131394ТАНИТАФАРМА ООД
TANITAFARMA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200493342БАЛМЕД ООД
BALMED OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200721415ВСЕКИДЕН МЕДИА ЕАД
VSEKIDEN MEDIA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201717601Селевкиди АД
Selevkidi AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202039534НИВА КОМЕРС ЕООД
NIVA KOMERS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • МАРИАНА ПЕТРОВА КОЦЕВА
  MARIANA PETROVA KOTSEVA

  Последен запис/Last Deed:
  2012-04-23 16:47:49 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-04-23 16:47:49 Manager

 • Последен запис/Last Deed:
  2012-04-23 16:47:49 SoleCapitalOwner

  Първи запис/First Deed:
  2012-04-23 16:47:49 SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за лицето МАРИАНА ПЕТРОВА КОЦЕВА
Check other registries about the person MARIANA PETROVA KOTSEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More