4 Компании свързани с лицето КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to KRISTINA GEORGIEVA YOVCHEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
110017718НЕСИ СГКН ООД
NESI SGKN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
110550641СИМОНА 2002 ЕООД
SIMONA 2002 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175340594ИНОВЕНТ ХОЛДИНГ АД
INOVENT HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831618508ШЕНКЕР ЕООД
SHENKER EOOD

Публични фондове Public money
  • 170 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА
Check other registries about the person KRISTINA GEORGIEVA YOVCHEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More