5 Компании свързани с лицето САГИ ШАМАЙ (виж второ ниво)
Companies connected to SAGI SHAMAY

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131437892ДЖЕРАЛДСЪН БЪЛГАРИЯ ООД
DZHERALDSAN BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175070580ШАГАТА ООД
SHAGATA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • САГИ ШАМАЙ
  SAGI SHAMAY

  Последен запис/Last Deed:
  2009-12-09 09:35:51 ShareTransfer
  Buy from: ЧЕН АЗЕНКОТ 2500

  Първи запис/First Deed:
  2009-12-09 09:35:51 ShareTransfer
  Buy from: ЧЕН АЗЕНКОТ 2500
 • ШАМАЙ САГИ
  SHAMAY SAGI

  Последен запис/Last Deed:
  2008-03-04 10:53:35 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-04 10:53:35 Partner
 • ЧЕН АЗЕНКОТ
  CHEN AZENKOT

  Последен запис/Last Deed:
  2009-12-09 09:35:51 ShareTransfer
  Sell to: САГИ ШАМАЙ 2500

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-04 10:53:35 Partner
201168775Би Би Он ООД
Bi Bi On OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • САГИ ШАМАЙ
  SAGI SHAMAY

  Последен запис/Last Deed:
  2016-03-10 12:29:50 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2016-03-10 12:29:50 Manager
 • ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НОЧЕВ
  VLADIMIR PETROV NOCHEV

  Последен запис/Last Deed:
  2016-03-10 12:29:50 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2016-03-10 12:29:50 Manager
 • ИРА
  IRA

  Последен запис/Last Deed:
  2016-03-10 12:29:50 ShareTransfer
  Buy from: БАКИ ИБРАХИМ БЕДЕЛ 833

  Първи запис/First Deed:
  2016-03-10 12:29:50 ShareTransfer
  Buy from: БАКИ ИБРАХИМ БЕДЕЛ 833
 • САГИ ШАМАЙ
  SAGI SHAMAY

  Последен запис/Last Deed:
  2016-03-10 12:29:50 ShareTransfer
  Buy from: ОН БЪЛГАРИЯ ООД 2500

  Първи запис/First Deed:
  2016-03-10 12:29:50 ShareTransfer
  Buy from: ОН БЪЛГАРИЯ ООД 2500
 • Ори Нив
  Ori Niv

  Последен запис/Last Deed:
  2010-12-28 11:48:48 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2010-12-28 11:48:48 Manager
 • Ори Нив
  Ori Niv

  Последен запис/Last Deed:
  2010-05-19 17:50:16 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2010-05-19 17:50:16 Manager
 • БАКИ ИБРАХИМ БЕДЕЛ
  BAKI IBRAHIM BEDEL

  Последен запис/Last Deed:
  2016-03-10 12:29:50 ShareTransfer
  Sell to: ИРА ЕООД 833

  Първи запис/First Deed:
  2010-05-19 17:50:16 Partner
 • ОН БЪЛГАРИЯ
  ON BALGARIYA

  Последен запис/Last Deed:
  2016-03-10 12:29:50 ShareTransfer
  Sell to: САГИ ШАМАЙ 2500

  Първи запис/First Deed:
  2010-05-19 17:50:16 Partner
204157563ЕЮРАЙТ ООД
EYURAYT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204672823УАЙ И АР ЕООД
UAY I AR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • САГИ ШАМАЙ
  SAGI SHAMAY

  Последен запис/Last Deed:
  2017-07-06 19:01:23 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2017-07-06 19:01:23 Manager
 • ЕРАН МЕЙТАЛ
  ERAN MEYTAL

  Последен запис/Last Deed:
  2017-07-06 19:01:23 SoleCapitalOwner

  Първи запис/First Deed:
  2017-07-06 19:01:23 SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за лицето САГИ ШАМАЙ
Check other registries about the person SAGI SHAMAY

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name САГИ @SecondName ШАМАЙ @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name САГИ @SecondName ШАМАЙ @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More