5 Компании свързани с лицето ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА НЕШЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to GALINA GEORGIEVA NESHEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
119015451ТРИТОН ООД
TRITON OOD

Публични фондове Public money
  • 2 752 143,24 лв. от 30 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
119588821КОООПЕРАЦИЯ ЗИДАР К
KOOOPERATSIYA ZIDAR K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
119673524ТРИТОН КОЛОРС ООД
TRITON KOLORS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
829101090УНИМАТ ООД
UNIMAT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
829104777ГАЛИНА НЕШЕВА ЕТ
GALINA NESHEVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА НЕШЕВА
Check other registries about the person GALINA GEORGIEVA NESHEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More