2 Компании свързани с лицето РУМЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to RUMEN HRISTOV PETROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
106632431КРИС-07 ЕООД
KRIS-07 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
816040082РУМИ - РУМЕН ХРИСТОВ ЕТ
RUMI - RUMEN HRISTOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РУМЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ
Check other registries about the person RUMEN HRISTOV PETROV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More