16 Компании свързани с лицето Димитър Павлов Димитров (виж второ ниво)
Companies connected to Dimitar Pavlov Dimitrov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
010546649СТОПИН ООД
STOPIN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
040216582ГОЛД ПАРКЕТ ООД
GOLD PARKET OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102899279ПБ ИНВЕСТ ЕООД
PB INVEST EOOD

Публични фондове Public money
  • 420 194,54 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
104687393СВИЛОЗА-СЕРВИЗ ЕООД
SVILOZA-SERVIZ EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 307 610,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
116033711ДИНАМИКА-КУБРАТ АД
DINAMIKA-KUBRAT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
116036928ИЛС АД
ILS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
116501028ИНВЕСТКОНСУЛТ-СР ООД
INVESTKONSULT-SR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
116585617ТЕРРА ТОСКАНА СЕРАМИКС ООД
TERRA TOSKANA SERAMIKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
127557074ПЕТРОЕЛТ ООД
PETROELT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130077295БОМОИВЕЛ ЕООД
BOMOIVEL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200286984КОМЕТА ЕКСПЕРТ ЕООД
KOMETA EKSPERT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
826018223МЕРКУРИЙ-ЯНКОВ-МАРИН ЯНКОВ ЕТ
MERKURIY-YANKOV-MARIN YANKOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
826029789ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ПЛОДОРОДИЕ К
ZEMEDELSKA PROIZVODSTVENA KOOPERATSIYA PLODORODIE K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 103 595,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
826036823АРМА АД
ARMA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
826043550ФЕНИКС-МЕТАЛ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕООД
FENIKS-METAL V NESASTOYATELNOST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
826047381БАЛКАНИ ООД
BALKANI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Димитър Павлов Димитров
Check other registries about the person Dimitar Pavlov Dimitrov

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More