2 Компании свързани с лицето НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to NADEZHDA DIMITROVA PEYCHEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
201653419ДУКС 08 ЕООД
DUKS 08 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202488511НАДЕЖДА ПЕЙЧЕВА ЕТ
NADEZHDA PEYCHEVA ET

Публични фондове Public money
  • 181 487,62 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА
Check other registries about the person NADEZHDA DIMITROVA PEYCHEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More