10 Компании свързани с лицето ВЛАДИМИР АСЕНОВ КАРОЛЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to VLADIMIR ASENOV KAROLEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102047327ПОБЕДА АД
POBEDA AD

Публични фондове Public money
  • 829 039,64 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121706255НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД
NATSIONALNA KOMPANIYA INDUSTRIALNI ZONI EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130415252БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ООД
BALKANSKA KONSULTANTSKA KOMPANIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131084652ЕВРО АКТИВ ООД
EVRO AKTIV OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131109721ЕКСКЛУЗИВ РЕЗОРТС АД
EKSKLUZIV REZORTS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131112767БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ-ИП ЕАД
BALKANSKA KONSULTANTSKA KOMPANIYA-IP EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
1314363953 ПЛАНИНИ ООД
3 PLANINI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200984544ТРИТЕ ПЛАНИНИ ООД
TRITE PLANINI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201204883ДЖЕРЕМИ БЪЛГАРИЯ ЕАД
DZHEREMI BALGARIYA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204965139ОЛ СИЙЗЪНС ФЪН ЕООД
OL SIYZANS FAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЛАДИМИР АСЕНОВ КАРОЛЕВ
Check other registries about the person VLADIMIR ASENOV KAROLEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More