7 Компании свързани с лицето НИКОЛАЙ ХРИСТОВ АРАБАДЖИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to NIKOLAY HRISTOV ARABADZHIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
107517236ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЕВЛИЕВО ЕООД
PATNO PODDARZHANE - SEVLIEVO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130046442СТРОЛ-1000 АД
STROL-1000 AD

Публични фондове Public money
  • 1 334 508,00 лв. от 9 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200302958СМАРТ УЕЙ АД
SMART UEY AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201117738Лега Инт Консулт ООД
Lega Int Konsult OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202232736Ей Ен Ай ООД
Ey En Ay OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202684321ПСТ Лизинг ЕООД
PST Lizing EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205114515СЕТ Къмпани АД
SET Kampani AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НИКОЛАЙ ХРИСТОВ АРАБАДЖИЕВ
Check other registries about the person NIKOLAY HRISTOV ARABADZHIEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More